Hur ska ditt kärnfruktträd behandlas?

 

För att veta det gör man en helhetsbedömning av trädet, ungefär så här:

När ska det beskäras – vårvintern eller sensommaren?

Har det kraftig eller svag vegetativ tillväxt eller rik/svag frukttillväxt?

Ser det ut att ha god näring från jorden?

Är det vitalt med bra läk- och övervallningsförmåga från tidigare snitt, eller är det trött med långsam tillväxt?

Har det läkt och övervallat tidigare sår bra?

Har det pågående läkning av många snitt? Har det många rötskador?

Har det balans mellan blomanlag, vegetativ tillväxt (blad, gren) eller dominerar något av det?

Finns balans mellan gammal, medelålders och ung ved? Om inte – varför?

Har det sjukdomar?

Är det viktbalans i kronan? Om inte – varför?

Finns där döda grenar? Har de dött naturligt eller av skada, sjukdom eller felaktig behandling?

Skaver grenar mot varandra?

Växer det tätt i vissa delar, och glest i andra?

Vilken form har den yttre kronan?

Vilken äppel- eller päronsort är det? Var kommer fruktanlagen på grenarna? Vilka egenskaper hos sorten ska jag ta hänsyn till?

Hur ska jag prioritera för att hjälpa trädet till ett långt, friskt liv?

 

Klicka på ett träd som till det yttre liknar ditt eget och inspireras att se mer!

 

          

 

          

 

     

 

        

 

      

 

       

 

         

 

 

Se också här för bilder på detaljer att ta hänsyn till innan beskärning eller annan behandling!

 

Första sidan

 

Text och foto Cilla Lundström