Våra beskärningar

exempel från 2001

 

 

 

                                                              Före                            Efter

  

 

Tranholmen, Stocksund. Ett cirka 70 år gammalt äppelträd som inte beskurits på sju år. Ingen skada skedd i trädet, men det har blivit tätt i kronan. Den senaste beskärningen gjordes varsamt men så att man kortade varje gren utan att ta hänsyn till vegetativa knoppar eller intilliggande gren. Från varje lämnad topp bildades en tapp och 2-5 lika stora skott skjöt rakt upp med fäste intill det döda. Mycket hade lämnats inne i kronan, där solbelysningen är som svagast. En hel del riktigt gammal fruktved fanns kvar i trädet. Trädet var friskt med god tillväxt, ägaren var inte beroende av en massa frukt utan ville satsa mer långsiktigt på frukt på rätt ställen. Vi beslöt därför att göra en ordentlig vårgallring.

 

 

Ved längst inne i kronan (1-4 cm grovt) togs ur och istället för att gallra bland de femårsskott som satt invid tapparna, togs hela tappar bort (2-5 cm grova). Trädets egen struktur följdes men utåtriktade skott prioriterades och andra skars bort. Nästan inga inkortningar av de långa yttre skotten för att behålla bladmassa så att trädet i sommar inte satsar på en massa vattenskott. Nästa år kommer många av de här långa skotten ha böjts ned och ut en aning och de som inte gör det kan inkortas vid lämligt riktad bladknopp.

 

Före                      Efter

   

Den sämst placerade veden med mest röta i tapparna har gallrats ur. Bland långskotten har en glesare urgallring gjorts där de utåtriktade prioriterats.

 

 

Därför växer nya skott åt alla håll:

Trädet till har toppats för att inte nå upp till ledningen. Vid beskärningen togs ingen eller liten hänsyn till var trädet skulle komma att skjuta nya grenar. Istället för som tidigare ha en gren som sträcker sig upp, kommer här två eller fler från den gren som kapades. Ägaren kommer snart att få beskära igen. På flera ställen skapas också döda tappar överst på grenen. De nya ”uppkomlingarna” växer intill tappen och riskerar att drabbas av rötan, som alltid kryper nedåt. Trädet ser ”avkapat” ut på vintern och riskerar dessutom att bli farligt på grund av alla rötingångar som det inte kan valla över.

Istället för att toppa så här kan man skära strax över vegetativa knoppar som växer utåt, eller lägga snitten intill en utåtväxande gren (helst av i stort sett samma tjocklek), eller ta bort grenen helt.

 

 

Tappar

      

Trädet har ingen chans att övervalla och sidogrenar bildas ofta åt flera håll. Tappen dör, röta tränger in och sidogrenarna riskerar att drabbas av rötan.

 

Riktiga beskärningar

      

En gren som skärs i en klyka, strax ovan grenkragen, ger bättre resultat. Såret kan läka och övervalla, och trädet satsar på energi till den gren som är kvar och bildar inte småspjut i samma ställe. Se här hur du ska lägga snitten!

 

 

Nästa exempel

 

Foto och text: Cilla Lundström