Gröngödsling – en blomstrande kraftåtgärd

  

Gröngödsling under fruktträden – det är lika vackert som fruktbart. Det innebär att man luckrar upp jorden ytligt och sår blommande växter som på olika sätt hjälper trädet att få näring, syre till rötterna och bättre liv i jorden liksom i kronan. Fruktträd man är rädd om eller som man vill ska växa snabbare eller ge mer frukt, bör man gröngödsla.

 

Gröngödslingsfrö

 

 

 

Vår blandning:

Honungsfacelia 30% (blåviolett)

Blodklöver 10% (djupröd)

Bovete 60% (rosa)

Liknande denna kan köpas i trädgårdshandeln färdigblandad.

 

 

 

 

 

 

 

 

Honungsfacelia, en av gröngödslingsväxterna.

 

Plantera så här:

Tag bort marksvålen (gräsmatta, äng ed) och räfsa upp jorden ca 5 cm djupt från stam till dropplinje eller i en 1-1,5 meter bred ring runt dropplinjen.

 

Så i början på maj till mitten av juni eller slutet av juli till mitten av september direkt i jorden.

 

Mylla ned fröerna på ½-1 cm djup. Vattna rikligt, ev också innan du sår så att fröerna inte hamnar alltför djupt ned i jorden.

 

Slå eller klipp med (lätt) gräsklippare på sensommar/höst innan växterna vissnat. Kratta ned växtmaterialet i jorden.

 

Trädets dropplinje från sidan och ovanifrån.

Rothåren i grönt står för 70% av trädets andning

och merparten av näringsupptagningen.

_________________________________________________

Dessa växter används också i jordbruket för att förbättra jordstrukturen, motverka jordtrötthet, öka mullhalten samt binda och tillföra kväve och syre till jorden. Växtrötterna drar upp näring ur djupa lager upp till växten, som sedan kommer de mer ytliga och centrala trädrötterna till godo (rothåren). Det är som att gräva 2-3 meter djupt i jorden utan att skada trädets rötter. Maskar drar sedan ned näringen igen samt bidrar till bättre jordstruktur. Komposteringen gör att jorden förblir täckt så att näringsämnen inte urlakas. Under fruktträdet har växterna också effekter som att locka lössens fiender. Vid vårplantering kan man ofta se resultat i fruktträden redan samma säsong.

 

 

Juniper AB, Trädvård, Tranholmen 20, 182 70 Stocksund, tel 08-624 00 30

 

 

Mer om gröngödsling

 

Det är inte säkert att du behöver göra någonting i gräsmattan för dina träd. Om dina träd behöver mer än det får ser du genom att
- de växer långsamt.
Ett ungträd med 3-5 år i backen bör ha årsskott på ca 40-60 cm per år, ett vuxet ca 15-40 cm, eller åldrat ca 10 cm.  (zon 3)
- de utvecklar små blad
- de fäller bladen för tidigt
- de flera år i rad inte orkar hålla karten (och det inte rör sig om torka eller en insektsangripare)

Att luckra gräsmattan, vända eller ta bort grässvålen och att så i gröngödsling gör man av två skäl:

- träden behöver syre och genomsläpplighet för sin rotandning. Ofta blir våra trädgårdsgräsmattor med avgränsande hårdjorda ytor som vägar, stensättningar, altaner etc för ogenomsläppliga för träden efter en tid och livet i jorden blir fattigt; mikroorganismer och maskar minskar (liksom mykhorriza som träden behöver vid sina rötter)

- träden behöver näring precis som alla andra växter som vi gödslar i rabatter och annat. Näringen de behöver stämmer inte med den gräsmattegödsel vi lägger vid deras rötter - den innehåller bl a för mycket kväve. Gräset drar inte heller upp näring från djupare jordlager för att ge där träden tar upp näring, och bidrar inte till ett rikt "jordeliv" med döende rötter på djup nive

Om träden har några symtom på jordtrötthet är det bättre att göra någonting än ingenting för att aktivera "jordelivet", för att syresätta och förbättra jorden i rotområdet. Lite är bättre än ingenting!

Exempel på små till stora förbättringar:
- upphör med gräsmattegödsel, lägg ut kogödsel på gräset istället
- låt löven ligga på marken (förutsatt att de inte är skorvangripna), kör över dem en torr dag med gräsklipparen
- låt fallfrukten ligga (förutsatt att de inte är skorvangripna)
- tag upp en eller ett par små rabatter i området kring dropplinjen, plantera ettåriga blomster som du gillar och som inte kräver att du gräver så djupt (trädens näringsupptagande rötter ligger ytligt, på 5-30 cm djup)
- anlägg trädgårdskompost (för löv och trädgårdsrens) i trädets närhet
- tag upp grässvålen i ett band kring hela området kring dropplinjen eller från stammen och ut en bit utanför dropplinjen
- lägg löv, kompost och några säckar brunnen kogödsel i detta område
- så gröngödslingsväxter i området och slå av dem när de blommat, mylla ned dem

En åtgärd är bättre än ingen alls!


Och när du väljer gröngödslingsväxter, välj från stora till mycket stora förbättringar:
- vad som helst av perenner eller anueller som gör att du byter gräsmattan eller den hårdgjorda ytan mot andra växter som vissnar ned i området och som inte bildarså kompakt rotsystem som gröegräsen gör (villagräs)
- gröngödslingsfrö som finns att köpa färdigblandad i många trädgårdsbutiker (blir som en tufsig, frodig ängsblom)

...eller analysera dina trädsväxtförhållanden och välj några av dessa för att åstadkomma särskilt goda effekter:

- för torra, sandiga och leriga jordar eller jordar som kompakterats
lupin eller gul sötväppling. Vill man bli av med dem sedan går man över med gräsklippare eller annan maskin. Ett par gånger så försvinner de om man inte låter dem fröa.

- för normaltrötta jordar
blandning av blodklöver, bovete och honungsfacelia

- för normaltrött jord där man också söker prydnad
honungsfacelia

- för heltrött jord eller om trädet har mycket lite tillväxt:
flerårig plan där man planterar lupiner två år och sedan annan gröngödsling, eller
rundlar under kronan med lupin, andra med ärtväxter (t ex märgärt) och tredje med blodklöver, bovete och honungsfacelia

Här kommer några gröngödslings"recept". Men som sagt - någon liten förbättring är bättre än att inte göra någonting i avvaktan på att man ska bestämma sig för vilken sådd man ska välja!

Blodklöver - Kraftigt rotsystem, bra kvävesamlare.
Fodervicker - Snabb tillväxt, bra kvävesamlare, svagt rotsystem.
Gul sötväppling - Kraftig pålrot, bra kvävesamlare

Honungsört - Bra marktäckning, snabb etablering, kraftig pålrot.
Lupin, gul, blå - Kraftigt rotsystem, bra kvävesamlare, lätt jord
Lupin, vit - Kraftigt rotsystem, bra kvävesamlare, tung jord
Perserklöver - Bra kvävesamlare, stort vattenbehov.
Rajgräs - Snabb tillväxt, bryts snabbt ner.
Senap - Bra marktäckning, bör inte odlas före kål.
Spenat - Mycket bladmassa.
Strandlusern - Bra marktäckning, snabb etablering.
Subklöver - Kraftigt rotsystem, bra marktäckning, kvävesamlare.
Ärtväxter – suveräna kvävesamlare
_________________
Cilla Lundström
Fruktträdtipset
www.juniper.se/tradvard

 

 

 

Tillbaka till första sidan