Beskär bättre i år!

 

 

Skär bort  ditt dåliga samvete över trädet. Strunta i om du inte hann beskära eller plocka frukten. Trädet klarar det galant, du har gjort fåglar och maskar glada och dessutom kommer nya chanser. Trösta dig med att det är bättre att låta bli beskärningen om man bara har gamla rostiga klippverktyg och slöa sågar, och bättre att inte göra något alls än att stympa, skapa fläkskador och lämna en massa tappar. Njut av ditt fruktträd under vårblom och fruktsommar. Se upp i kronan. Det har klarat sig - utan dig.

 

Närma dig på trädet på våren innan savningen eller på högsommaren. Utan vapen först – lägg sekatören och sågen åt sidan. Gå några varv i cirkel runt trädet, ungefär så långt bort som trädet är högt. Behöver det en sommarbeskärning, eller tål det en beskärning på vårvintern? Hur gammalt är det tro? Träd är inte dumma och de behöver inte människan för att kunna leva, växa och föröka sig (ge frukt). Försök begripa varför det växt som det gjort. Är det obalanserat - varför? Växer det tätt i vissa delar, och glest i andra? Skaver grenar mot varandra? Har det lite av de olika typer av grenved som det och du behöver - det vill säga både lite äldre lättplockad fruktved, lite medelålders fruktved och dessutom unga, helt gröna skott? Är det alldeles för mycket av något av det i proportion till det andra? Hade det friska blad och äpplen? Ser du något angrepp av allvarlig sjukdom? Har det bra tillväxt, har det läkt och övervallat tidigare sår bra? Vad är viktigt att göra för att det här trädet ska leva länge och bära frisk frukt?

 

Gå ett varv till och upptäck formen på ditt träd. Se på linjen som de yttersta grenspetsarna skapar. Den trädform som ger den största, solbelysta ytan på frukt och bladmassa och som också bäst följer trädets egen naturliga form är halvcirkelformen, den ovala "globen" där de lägsta grenarna bildar det bredaste i ovalen. Välj vilken gren som är toppen i grenverket - det är den som är högst och närmast centrum. Utifrån denna kan du tänka dig bågen nedåt, utåt i kronan, innan du börjar beskära.

 

Lägg tid på att göra skarpa, släta snittytor och att lära dig lägga snitten på rätt ställe. Det är bättre att skära lite i kronan med riktiga snitt än att slarvknipsa sig genom massor av grenar i trädet. Använd tid till att slipa dina verktyg (eller att köpa nya) så att de klipper utan att fransa och sågar plana, fnasfria ytor.

 

Lär dig klippa och såga utan att fläka eller fnasa bark på ung liksom äldre gren. Lämna inte tappar, det vill säga små grenstumpar som står ut från den gren de kommer från. Dessa omöjliggör trädet att läka sig, det leder in röta och andra sjukdomar.

 

Skär alltid strax utanför grenkragen så att denna behålls helt intakt. Grenkragen är "bulan" i infästet på varje stor och liten gren som gör att trädet kan "valla över" sårytan. Denna "bula" är större på undersidan av grenen än på ovansidan. Undantagna är vattenskotten som inte har någon grenkrage och därmed inte detta inbyggda skydd. Lägg snitt av dessa intill grenen de satt på, utan att skära in i barken.

 

Prioritera rätt! Slipa verktygen så att du inte skapar onödiga sår, kläm- och fläkskador som gör trädet mer illa än som obeskuret. Döda, skadade och hårt skavande grenar först. Därefter döda tappar invid grenkrage om det ser ut som att den kan valla över. Gallring i kronan därefter. När du gallrat bland det som sitter längst inne i kronan, som inte har ljus och bland vattenskotten bedömer du om du tagit bort mycket bladmassa, eller om du ska ta mer och till exempel också ska korta in fler grenar vid utåtriktad knopp. Se mer om prioriteringar här.

 

Tänk bort hela kvisten som du ska beskära – ser det naturligt eller ”klippt” ut? Ser det avhugget och rumphugget ut är det oftast fel – beskär in en gång till intill en annan grendelning. De skickligaste beskärarna är de som glesar och gallrar så att det inte ser klippt ut någonstans – som om trädet beskurit sig själv. Se exempel på ”lyft” som alternativ till ”avklippning” mm här.

 

Strunta i att korta in och finklippa alla grenar om du haft den ambitionen tidigare. Detta är bara lämpligt när man bygger upp ett yngre träd, då man skär snittet vid en bladknopp som är riktad dit man vill att den nya grenen ska växa. (Dessutom bildar vissa äppelsorter som frukt just ytterst i grenarna!) Bättre än att korta in överallt, är att gallra mellan de mindre grenarna.

 

Andra artiklar:

Vår- och sommarbeskärning

Myter om beskärning

Ont om tid? Prioritera så här!

 

Tillbaka till första sidan

_____________________________________

Cilla Lundström,

cert. fruktträdsbeskärare

Artikeln också publicerad i http://www.garden.se/

Tillbaka