Startsidan

Dagens Industri 1/4 2003 (PDF-fil)

 

Pressmeddelande 5 april 2003

============================

 

Eniro tar bort Juniper Networks från Gula Sidorna

 

USA-bolaget Juniper Networks ska inom kort bort från Gula Sidorna, nummerupplysningen och telefonkatalogen, meddelar Marita Åkerlind, jurist på Eniro Sverige AB. Under tre år har de annonserat under ett annat namn än deras registrerade.

 

PRV har nekat dotterbolaget till amerikanska dataföretaget Juniper Networks att registrera sig i detta namn i Sverige. Sedan 1995 arbetar ett litet svenskt bolag under namnet Juniper AB med data som huvudbransch. Men USA-bolaget har nonchalerat PRV och det lilla företaget, och aldrig kallat sig vid sitt rätta namn.

 

Amerikanska Juniper Networks heter i Sverige JNPR Networks Sweden AB, och kommer att erbjudas registrering på Gula Sidorna under detta namn.

 

Se mer, http://www.juniper.se/namnstold/pressmedd5april.htm

Se också artikel i Dagens Industri, "Namnregistrering hos PRV värdelöst - Litet svenskt företag körs över av USA-bolag", 1 april 2003

 

---------

Cilla Lundström

Juniper Presservice

Juniper AB, www.juniper.se

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pressmeddelande 5 april 2003

============================

 

Eniro stoppar namnstöld

 

Eniro slänger ut Juniper Networks från Gula Sidorna och nummerupplysningen, sedan deras jurist granskat namnrätten. I Sverige har dotterbolaget till amerikanska datajätten Juniper Networks inte rätt att använda det namnet i Sverige, eftersom ett svenskt Juniper registrerade sig många år tidigare i samma bransch. PRV sade nej till ett ytterligare Juniper i databranschen och USA-bolaget registrerade sig därför som JNPR Networks Sweden AB. I praktiken har de nonchalerat svenska namnregler och endast använt sig av Juniper Networks, också när de uppgivit sitt namn för Gula Sidorna. Det har bidragit till att de sedan etaberingen i Sverige hittills fått alla att skriva och tala om dem som Juniper och inte JNPR.

 

När Juniper AB försökt diskutera frågan med USA-bolaget har de förhalat och hänskjutit till den ena juristen efter den andra, som alla påstått sig vara helt oförstående om vad Juniper menar med förväxlingsproblematik och namnrätt. Samtidigt har till och med JNPRs egna anställda förväxlat företagen, och bland annat skickat interna mail till anställda på Juniper AB.

 

Medan JNPRs jurister förhalat en problemlösning har svenska Juniper brottats med felaktiga samtal, räkningar och missförstånd om vilka de är. När JNPR annonserade och registrerade sig som Juniper Networks i Gula Sidorna och nummerupplysningen kunde Juniper AB inte alls använda sitt namn utan att bli förväxlade.

 

- Vi tvingas inleda alla våra nya kontakter i databranschen med att förklara vilka vi INTE är, säger Cilla Lundström från Juniper AB. Och eftersom de aldrig använt namnet JNPR, inte ens på sin namnskylt på deras kontor, i kontakt med media och med deras kunder, är det från oss som de flesta hör det första gången. Vi får till och med argumentera för att bli betrodda om att JNPR existerar eftersom det namnet hittills inte synts någonstans, inte ens i telefonkatalogen.

 

-Vi är mycket lättade över att Eniros jurister nu äntligen kommit fram till att de ska upphöra med felaktig annonsering och att medverka till JNPRs namnstöld. Det är bra om vi som drabbats av större företags namnstöld iallafall kan stoppa förväxlingen genom att få ut deras rätta namn i telefonkatalogerna.

 

- Nu är det bara att se till att JNPRs PR-byrå, övrig press och etermedia också kallar företaget vid sitt rätta namn och inte medverkar till namnstöld och förväxling. Vi hoppas att återigen kunna använda vårt namn utan att behöva förklara vilka vi är - och inte är, säger Cilla Lundström.

 

______________

Juniper AB Presservice

Kontakt: Cilla Lundström, 08-624 00 30

cilla@juniper.se