Vanliga frågor om fruktträd.

Se också vår frågesport om träd!

 

Skicka gärna oss dina frågor också – vi svarar här eller privat till dig.

 

Färre frukter    Inte beskära alls   Vill ha litet äppelträd   Långlivade äppelträd   Inte beskurna på 20 år   Ingen blom

Göra litet träd av ett stort   Rutten stam   Tider för ympning

 

Jag kan inte ta hand om alla äpplen, jag vill ha mindre frukt.

Att ta bort fruktanlag är enkelt och kräver inga större ingrepp i trädet. För att få mindre frukt skär man bort fruktspjut, fruktskott, fruktkuddar och gallrar bland fruktgrenar. Man kan gallra någon månad efter blomningen, om man vill ha blommen kvar. Vi kan visa hur du gör det själv, och du kan läsa dig till det i Gustaf Alms Beskärarboken.

Att lämna frukt är oftast (om den är frisk) ingen fara för träden, även om det ser tråkigt ut för oss människor. Maskar, fåglar och ekorrar äter gärna äpplen och fallfrukt ger bra fräs på trädgårdskomposten också.

 

Jag har aldrig tillräcklig tid för mina äppelträd. Vad händer om jag inte gör något alls?

Trädet kommer att leva sitt eget liv, fortsätta att ge frukt men kanske inte så stora och alltid goda frukter som om du skulle beskurit det lite då och då. Kanske blir träden stora och höga, med lite slankiga grenar som är vekare att motstå sin tyngd, vind och andra mekaniska påfrestningar. Det kommer att bli tätt i kronan och all frukt kommer därmed inte få sol. Men de flesta fruktträd klarar sin överlevnad alldeles utmärkt på egen hand när de en gång blivit stora. Ett gammalt träd behöver man inte beskära oftare än en eller två gånger under en femårsperiod, om man gör det regelbundet och på rätt sätt.

För allt i världen – lös inte problemet med att stympa dem kraftigt i tanken på att jobbet kan göras ”en gång ordentligt eller för alltid”. Låt dem mycket hellre vara! Stympningar är alltid förgörande. Hellre ett äppelträd som inte beskurits på 30 år än ett som varit stympat. I det obeskurna får man en chans att så sakteliga börja om att bygga vidare i trädet och under hela alla uppbyggnadsåren njuta av blom, frukt och friska grenar. Ett obeskuret träd kan dessutom bli ett vackert träd så småningom. När träden stympats handlar det fortsatta trädjobbet mer om att fördröja trädets rötskadedöd utan att se tillstymmelse till friska grenar och stark nytillväxt. Inte heller blir det någonsin ett vackert träd, när det en gång stympats till att bestå av kraftiga grovgrenar med ettårsspret på ovansidan och ett fåtal ledsna gamla nedhängande fruktgrenar i utkanterna. Det blir dessutom ett träd som lättare angrips av andra sjukdomar än rötan..

Får du en timme över någon gång – se här under ”Använd din tid...” om du får lust att ägna den åt det som är det allra viktigaste. Eller be någon annan kanske?

 

Jag vill ha ett äppelträd som inte blir så stort. Vilken sort ska jag välja?

Viktigare än äpplesorten är vilken grundstam sorten står på. Alla äppelträd med söt, ätlig frukt har en grundstam (rot med rothals) och minst en inympad förädlad sort på denna. Väljer man ett äpple som växer på svagväxande grundstam får man ett mindre träd. En svagväxande och härdig grundstam är t ex B491, som man sedan kan ympa in i stort sett vilken sort som helst på. Väljer man en svagväxande grundstam får man också räkna med att trädet inte lever så länge – ca 20 år.

 

Vi har en pytteliten trädgård men vill så gärna ha ett äppelträd. Finns det miniträd?

Ni kan titta på så kallade pelarträd – det är grundstammar och sorter som får trädet att växa som en pelare rätt upp. Med dessa kanske ni kan ha flera om ni inte vill ympa in fler sorter själva. Ni kan också överväga att beskära en sort som växer på svagväxande grundstam (se svaret ovan) som ett spindelträd – liksom de kommersiella äppleodlarna gör. De ser ut som ostädade julgranar ungefär och blir ca 2,5 meter höga och 20 år gamla. Eller ni kan fundera på om det en lågväxande frukthäck passar bättre. Lepagehäcken med uppbyggnad i bågar kräver lite knipsarbete två gånger per år, men å andra sidan får man frukt snabbt på liten, vacker yta.

 

Vi ska plantera några äppelträd i en allé och vill att de ska kunna bli stora och riktigt långlivade. Vad ska vi välja?

Viktigare än sorten är vilken grundstam sorten står på. Alla äppelträd med ätlig frukt har en grundstam (rot med rothals) och minst en inympad förädlad sort på denna. De vanliga sorter i handeln som satts på en så kallad A2 grundstam är starkväxande, men de garanterar inte längre livslängd än 40-50 år. För att kunna få äldre, starkväxande äppelträd bör man ympa in en sort på en fröstam. De kan leva i mer än hundra år.

 

Våra fem gamla äppelträn har inte beskurits på 20 år och spretar och växer åt alla håll. Är det kört?                                                                    

Det låter verkligen inte så! Om de skjuter skott och växer är det en bra grund för att fortsätta att bygga friska träd. Om du läser på lite, talar med en trädvårdare och beskär själv – lägg upp gallringsjobbet på tre-fem år så att du inte tar för mycket på en gång. Om du skär för mycket kommer trädet att svara på din behandling med att skicka upp snabbväxande vattenskott för att kompensera för alltför stor förlust av bladmassa. Vattenskotten är inte lika bra grenbildare och fruktsättare som annan ved. Du får ännu mer gallringsjobb nästa år och belastar dessutom trädet med onödiga sårytor. Bättre är att långsamt gallra och få träden att fortsätta att bygga gren-, bladved och fruktanlag i balans. Om du kontaktar en trädvårdare – se till att det blir en som känner till och beaktar detta!

Och naturligtvis är du välkommen att skicka bilder, ringa eller anlita oss.

 

Jag beskar äppleträd på vår nya tomt precis som jag alltid gjort – och sommaren efter blommade det ena av dem inte alls, trots att förra ägaren sade att det var en ”pålitlig fruktbärare”. Våra träd är alla ca 15-20 år gamla och i övrigt friska. Vad kan ha hänt?

Om du kapat stora grenar beror bristen på blom på detta. Äpplens fruktved kommer oftast på 2 och 3-årsved. Men jag antar att det var en beskärning och inte stympning du gjort. Du kan också ha råkat ut för frostfjärilens larv eller annan insekt som ätit upp blommen.

Försök att sortbestämma äppleträdet och se nästa sommar efter var blomknopparna bildas. På sorterna Filippa, Ingrid Marie och Sävstaholm bildas blomknopparna längst ut på fruktveden. Kanske kortade du in många grenar över en bladknopp med tanke på att bygga upp och rikta dem? Då har du samtidigt du skurit bort fruktanlagen. Ingen större fara skedd – vänta ett år och satsa på att beskära för grenuppbyggnad i delar av trädet medan du låter andra vara, så får du lite frukt också. Skicka gärna bilder så kan vi fundera vidare om det finns en annan förklaring!

 

Vi har ett stort äppelträd på tomten som vi vill beskära så att det blir mindre. Hur gör vi?

Det går inte att omforma ett gammalt träd helt, men det går att minska det under några års beskärningar. Att reducera kronan på ett uppvuxet träd är dock inget amatörjobb om man vill behålla det levande, sjukdomsfritt och fruktbärande. Kontakta en utbildad trädvårdare.

 

Stammen på vårt äppelträd är rutten på flera ställen och även några stora grenar ser ut att må illa. Vad kan vi göra?

För att veta hur stora rötskadorna är måste man se och inspektera trädet. I stort gäller att med fingrarna ta bort löst material ur stammen och i vissa fall dränera. Krongrenarna kan man stabilisera. Kontakta en utbildad trädvårdare som kan komma och titta på plats och ta råd av denne. Kanske det är dags att också plantera ett nytt fruktträd?

 

När är det rätt tid att ympa?

I zon I och II kan man börja ympa redan i februari med skarvymp, hakymp, läggymp, triangulering och klyvymp. Görs från zon III  och uppåt  i mars-april. Under savningen på våren kan man också använda barkymp och tungymp. Piggymning kan man göra såväl före som under savningen. För nybörjare är det bra att börja med barkympning. I stort sett kan man ympa ända till dess knopparna börjar spricka.

 

Om man inte köper ympkvistar tar man dem säkrast i december, men det kan gå att ta dem ända till februari. Köldskadade ympkvistar är en vanlig orsak till misslyckanden. Det är väl mogna årsskott man tar, sådana som vuxit i toppen eller på södersidan i trädet. Sedan förvarar man dem lagom fuktigt och svalt; inlindad i fuktat papper i kylskåp eller ännu hellre nedgrävda i jorden på 10 cm djup på skuggig plats.

 

Tillbaka

 

Cilla Lundström