Jan Wogel

Bilden föreställer inte mig utan Madonna som är en flitig medhjälpare i mitt arbete. I tätt samarbete med Decision Support Panel och LINQ utvecklar jag beslutsstödsystem som bygger på Microsofts produkter. Min specialitet är databasdesign och jag jobbar främst med SQL-Server. Under många år har jag även utvecklat Access-system. Förutom arbetet med datorer hjälper jag även till med Junipers bildspelsproduktioner och båtcharterverksamhet.

Jan Wogel
tel: 08-624 00 30, fax 08-624 00 50, mobil: 070-713 75 00,
e-post:
jan@juniper.se

<- Juniper AB